Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Endringer i rentebetingelser

Plassering av vergemålsmidler i bank:

Fra vergemålsreformens oppstart og til nå har det skjedd store endringer hva gjelder rentebetingelser på kapitalkonto for vergemålsmidler. Mange av de valgene som ble gjort ved oppstart ville muligens ikke blitt gjort idag. Følgelig vil det være riktig og nyttig å vurdere eksisterende bankvalg på nytt.

Første juli 2013 trådte vergemålsreformen i kraft og verger valgte sammen med personene de er verge for bankkonto for plassering av midler som forvaltes av fylkesmannen. Valget ble gjort fra en liste bestående av 46 banker med særlige innskuddskonti for vergemålsmidler. Avstanden mellom den beste og dårligste blant disse bankene var stor ved oppstart, men bankvalgene viste at vergene og personene med verge stort sett var opptatt av å få best mulig betingelser.

 

Fra oppstart og til nå har det imidlertid skjedd store endringer på denne prislista og mange av de valgene som ble gjort ved oppstart ville muligens ikke blitt gjort idag. Følgelig vil det være riktig og nyttig å vurdere eksisterende bankvalg på nytt.

 

 

Saldo på Kapitalkonto

Endring

300 000,00

500 000,00

1 000 000,00

2 000 000,00

0,25 %

750,00

1 250,00

2 500,00

5 000,00

0,50 %

1 500,00

2 500,00

5 000,00

10 000,00

0,75 %

2 250,00

3 750,00

7 500,00

15 000,00

1,00 %

3 000,00

5 000,00

10 000,00

20 000,00

 

Matrisen viser utslagene ulike renteendringer gjør på noen valgte innskuddsbeløp. En endring ned med  0,75 % for en sparesaldo på kr. 1.000.000 betyr kr. 7.500 i mindre avkastning på sparepengene over en 12 måneders periode. Over 10 år blir dette altså kr. 75.000 – før rentesrente og skatteberegning. Det er veldig mange penger og en vurdering av nytt bankvalg kan være svært lønnsomt.

 

Klikk her for å se betingelsene for kapitalkonto. Listen viser også varslede endringer.
Se også oversikten for flytende rente med meldingsfrist her.


( Sist endret: 21.11.2016)