Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Årsmelding for vergemålsområdet 2013-2014

paragraf


En av oppgavene til den sentrale vergemålsmyndigheten er å utarbeide en årsmelding der det gis en løpende vurdering av vergemålsområdet. Årsmeldingen skal gjøres offentlig tilgjengelig.


Med dette legger Statens sivilrettsforvaltning fram sin første årsmelding.

 

 


( Sist endret: 21.11.2016)