Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Hva kan du gjøre som mindreårig?

Personer som ikke har fylt 18 år, er mindreårige.

 

Som mindreårig kan du i utgangspunktet ikke selv foreta rettslige handlinger eller råde over dine midler, med mindre noe annet er særlig bestemt.

Du kan ikke:

 

- foreta disposisjoner som kjøp, salg, komme med gaveløfter, pantsette, bytte, utlån og utleie.

 

- samtykke til behandling av personopplysninger dersom du er under 15 år, med unntak for samtykke til deltakelse i enkle konkurranser, se datatilsynets uttalelser om dette.

 

- representere deg selv i forvaltningssaker eller i saker for domstolene. Når du er over 15 år kan du likevel gjøre det når du i saken anses som etterlatt eller fornærmet.

 

- pådra deg gjeld. Det innebærer at du ikke kan inngå avtaler som forplikter deg til løpende ytelser, for eksempel i forbindelse med et abonnement på et magasin eller mobile innholdstjenester. Husk at du ikke kan kreves for "gammel" gjeld etter at du er blitt 18 år.

 

- motta en hest, ku, hund eller et annet dyr som gave, uten dine vergers samtykke, siden et eierskap vil medføre fremtidige kostnader for eksempel til fôr og veterinær.

 

Dersom det er uenighet mellom deg og dine verger, kan du bringe saken inn for Fylkesmannen.

 

Det du kan gjøre er:

 

- Du råder selv over de midler du har tjent, f.eks. i din sommerjobb, eller fått stilt til din egen rådighet, og avkastningen av disse midlene.

 

- Du kan opprette konto i bank når du har fylt 15 år, dersom kontoen skal brukes til midler du har rett til å disponere på egen hånd. Du kan disponere over kontoen ved kontante innskudd og uttak i tillegg til at du kan inngå avtale om debetkort med samtykke fra dine verger.

 

- Du kan selv inngå arbeidsavtale om du er 15 år eller eldre. Dersom du er under 15 må dine verger først samtykke. De kan uansett ikke inngå arbeidsavtaler på dine vegne.

 

- Du kan selv si opp dine arbeidsavtaler uansett hvor gammel du er.

 

- Du kan foreta de disposisjoner som faller innenfor din næringsvirksomhet, dersom vergen og Fylkesmannen har samtykket til at du kan drive næringsvirksomhet. Det vil kunne være aktuelt hvis du lager app-er til mobil eller pc-spill, er fisker, skuespiller eller lignende.  

 

- Du kan bruke en hytte eller annen eiendom du selv eier. Men dersom din bruk fører til at eiendommens verdi klart forringes, kan vergen gripe inn for å sikre dine verdier.

 

- Er du over 15 år kan du som hovedregel selv samtykke til innhenting og bruk av egne personopplysninger. Det er unntak for sensitive personopplysninger der dine foreldre/foresatte må samtykke. Sensitive personopplysninger kan være om helse, etnisk bakgrunn, livssyn og seksuelle forhold. 

 


( Sist endret: 22.05.2017)