Juster skriftstørrelse

a a a

Høykontrastsider

aktiver deaktiver

Klargjør for print

Innstillinger

Mindreårige

Er du under 18 år eller verge for en mindreårig kan du finne informasjon som vedrører deg på portalen under:

 

Det er melde- og opplysningsplikt for midler tilhørende mindreårige.

Det er opplysningsplikt overfor vergen og Fylkesmannen, for offentlige forvaltningsorgan, finansinstitusjoner, forsikringsselskap, pensjonsforetak, fondsforvaltningsselskap og verdipapirregistre etter vergemålslov og forskrift.

For å finne ut mer om det, kan du se på:


( Sist endret: 22.05.2017)