PRODUKT 9: Fast rente med bindingstid 3 år

Fastrenteinnskudd passer for den som ønsker en stabil og forutsigbar avkastning, og som med sikkerhet vet at midlene kan bindes for en avtalt periode. Ved å velge dette produktet sikrer du renten, uavhengig av utviklingen i det generelle rentenivået. Banken kan ikke endre rentebetingelsene så lenge bindingstiden løper.
Det påligger en meldingsfrist på 31 kalenderdager, hvilket innebærer at uttak må meldes senest 31 dager før midlene skal være tilgjengelige. Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse.

 

Ved et førtidig uttak skal kunden erstatte eller få utbetalt bankens rentetap eller -gevinst ved uttaket.
I forkant av plassering i dette produktet bør det vurderes hvilken renteutvikling man ser for seg de nærmeste 3 årene.

Oppgitt rente gjelder nye fastrenteavtaler. Løpende fastrenteavtaler beholder sine avtalte betingelser ut den avtalte perioden.

Rente produkt 9