PRODUKT 1: Flytende rente uten binding

Flytende rente uten binding er "den mest vanlige" plasseringsformen når det gjelder bankprodukter. Produktet har ingen meldingsfrist for uttak, og kontoen er gebyrfri.

Rentene godskrives årlig - 31. desember, eller ved oppsigelse.

Plasseringstilbud, produkt 1

 

Bankfusjoner: se forsiden